Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 informuje, że na terenie wokół szkoły i boiska szkolnego prowadzone są prace remontowe.

Remont sieci ciepłowniczej, wodociągowej, budowa kanalizacji deszczowej.

 Przebywanie na terenie przyszkolnym  w okresie prowadzenia prac jest niebezpieczne.

Szkoła nie odpowiada za samowolne korzystanie w w/w terenów do zakończenia inwestycji.

                                                                                                        dyrektor szkoły Barbara Korotusz