Konsultacje z matematyki dla uczniów klasy VIII

Piątek 29 maja 2020 r. godzina: 10.30-11.30

 

Plan konsultacji od 1 czerwca do 10 czerwca 2020 r.

 

nauczyciel

Dzień konsultacji

godziny

klasa

Kieś K.

Środa 3 VI

 

9.00-10.00

10.00- 11.00

VII

VIII

Kieś K.

Wtorek 9 VI

 

9.00-10.00

10.00- 11.00

VII

VIII

Cież R.

Czwartek 4 VI

12.00-13.00

VIII