Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Ignacego Mościckiego 14

Kędzierzyn-Koźle (os. Azoty)

77 481 27 36
  • baner_new.jpg

 

DYREKCJA

Dyrektor Szkoły: p. Barbara Korotusz

Rok szkolny 2020/2021

 

Język polski    
 

 p. Ewa Grabińska-Pyrzyńska

 

Język niemiecki    
 

  p. Ireneusz Podedworny

Język angielski    
   
 

  p. Remigiusz Wójcik

 

Historia     

p. Adam Lipert

Matematyka     
 

p. Katarzyna Kieś 

Przyroda    

  p. Agnieszka Kamusella

Biologia    

 p. Agnieszka Kamusella

Geografia    

  p. Piotr Jahn

Fizyka    

  p. Remigiusz Wójcik

Chemia    

   p. Agnieszka Kamusella

WOS    

  p. Adam Lipert

Informatyka    

   p. Remigiusz Wójcik

technika

  p. Anna Tobias

 Plastyka    

 p. Anna Tobias

Muzyka    

  p. Anna Tobias

Edukacja    
 wczesnoszkolna    

 

 p. Małgorzata Sobolewska

p. Ewa Zimon

p. Małgorzata Janecka

Wychowanie    
fizyczne    


  p. Izabela Iwanejko
 

Religia    

  ks. Jan Bujak

Edukacja dla    
bezpieczeństwa   

 p. Piotr Jahn

Zajęcia korekcyjno-    
 -kompensacyjne    

  p. Barbara Korotusz

Nauczyciele    
świetlicy    

  p. Izabela Iwanejko

  p. Anna Tobias

  

Rewalidacja    

  p. Janusz Blachucik

Biblioteka    

  P. Barbara Korotusz

Pedagog         

 p. Małgorzata Wolska