Półkolonie letnie 2019 w PSP nr 3

 

Rozpoczynamy nabór na półkolonie letnie

Termin :  24.06.19 r.  - 19.07.19 r.

 

 Rekrutacja na półkolonie do 7 czerwca 2019 r.

 Zatwierdzenie listy uczestników odbędzie się do 12 czerwca 2019 r.

 Uczestnikami półkolonii mogą być uczniowie szkół podstawowych, będący mieszkańcami gminy Kędzierzyn-Koźle.

 Pierwszeństwo mają uczniowie klas I-III - obojga rodziców pracujących.

 Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna i wypełnienie karty zgłoszenia dziecka.

 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na półkolonię decyduje kolejność zgłoszeń.

 Dzieci, które nie zostały zakwalifikowane na półkolonię z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji, zwalniane miejsca będą mogły zająć dzieci wpisane na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń.

 Brak usprawiedliwionej nieobecności dziecka przez kolejne 2 dni, skutkuje wykreśleniem go z listy uczestników półkolonii i wpisaniem w to miejsce dziecka z listy rezerwowej.

 Wykreślane z listy uczestników będą również te dzieci, które korzystają z półkolonii tylko w dni, kiedy organizowane są atrakcyjne wycieczki, a w pozostałe dni nie korzystają z formy opieki, jaką są półkolonie.

 Za uczestnictwo dziecka w półkolonii rodzice/ opiekunowie prawni, ponoszą koszt posiłków oraz niektóre koszty organizacyjne wg potrzeb organizatorów.

Na koszty organizacyjne składają się wydatki związane z częściową realizacją programu półkolonii (zakup biletów, wejściówek, atrakcje) wg informacji kierownika półkolonii.

 

Prosimy o pobieranie kart zgłoszenia dziecka na półkolonie letnie w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego.                 Prosimy o zaznaczenie na karcie w jakim terminie dziecko będzie uczestniczyć w półkoloniach.