Pracownicy administracji i obsługi 

Grabczyńska Barbara - sekretarz szkoły 

Chromik Ewa - kucharz 

Kirchniawy Gerard - konserwator 

Kulesza Maria - pracownik obsługi (sprzątaczka) 

Mykita Monika - intendent 

Lach Krystyna - pracownik obsługi (sprzątaczka) 

Różańska Rita - woźna 

Woźniak Jolanta - pomoc kuchenna 

Zaradkiewicz Eugenia - pracownik obsługi (sprzątaczka)