Drodzy Rodzice, uczniowie

Aby jak najlepiej wykorzystać czas przeznaczony na naukę w domu :                                                                                                                                                                                  

  1. Zapewnij uczniowi ciszę i spokój, aby mógł w skupieniu wypełniać powierzone mu zadania (wyłączyć telewizor, radio itp.).
  2. Przygotuj stałe miejsce do pracy, gdzie bez problemu dziecko będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty.
  3. Udzielaj pomocy we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia, uczeń może nie być w stanie sam poradzić sobie z organizacją czasu; plan pracy należy oprzeć na planie lekcji z danego dnia.
  4. Nie rozpraszaj dziecka w czasie nauki, nie rozmawiaj z nim na inne tematy, nie wydawaj poleceń itp.
  5. Przypominaj, abyrobił 5 – 10 minutowe przerwy po każdych 45 minutach pracy (przewietrzyć pokój, wykonać kilka ćwiczeń itp.).
  6. Pomagaj dziecku, ale nie wyręczaj go w wykonywaniu zadania – zawsze można również zwrócić się o pomoc do nauczyciela danego przedmiotu.
  7. Zadbaj w domu odpowiednią atmosferę poszanowania nauki i nauczyciela.