Nasi uczniowie z klasy VI w ramach zajęć plastycznych, wzięli udział w konkursie fotograficznym zatytułowanym: W Ułamku Sekundy - Żywioły. Konkurs organizowany jest przez MDK w Krakowie.
Woda, Powietrze, Ogień i Ziemia - to hasła wywoławcze stanowiące inspirację dla prac fotograficznych. Wykonane zdjęcia ukazują wrażliwość artystyczną, umiejętność obserwowania otaczającej rzeczywistości, inspirują do działań artystycznych. Autorzy zdjęć to: Jakub Urbanowski, Łukasz Olejnik, Marcel Bajkiewicz, Piotr Sofiński i Jakub Matuszkiewicz. Gratulacje za kreatywność! ?
Więcej prac uczniów na szkolnym FB.
Może być zdjęciem przedstawiającym ogień i na świeżym powietrzu