Dziś w klasie VII rozpoczęliśmy projekt ,,Zdrowa klasa" mający na celu budowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Prowadzącą projekt jest pani Renata Jaruzalska - dietetyk.
Ogólnopolski projekt badawczo-edukacyjny, którego celem jest poprawa stanu odżywienia dzieci w wieku szkolnym. Zasadniczym celem naszej misji jest aktywowanie szkół, rodziców oraz opiekunów do budowania właściwych zachowań prozdrowotnych wśród dzieci. W realizowanym przez nas projekcie zajmujemy się wdrażaniem zaawansowanych narzędzi badawczych, opracowywaniem szczegółowych raportów a także szeroko zakrojonymi działaniami edukacyjnymi.
Może być zdjęciem przedstawiającym 15 osób, ludzie stoją i w budynku