Dnia 18 października 2021 r. odbył się w naszej szkole, zorganizowany przez p. Małgorzatę Janecką konkurs czytelniczy dla uczniów klasy VII, „Książka źródłem wiedzy”. Wzięło w nim udział 15 uczniów. Podczas konkursu uczniowie wykonywali pisemnie 16 zadań opracowanych przez organizatorkę. Sprawdzały one ogólną wiedzę na temat książek, czasopism i wydawnictw.

Najwięcej – 15 na 16 punktów możliwych do zdobycia uzyskały cztery osoby: Wiktoria Michalska, Nadia Długosz, Bartosz Pniewski, Marcel Bajkiewicz. One też egzekwo zajęły I miejsce.

Zwycięzcom gratulujemy!

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, dziecko, ludzie stoją i w budynku