Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej.

Nauczyciel bibliotekarz:    mg rMAŁGORZATA JANECKA

BIBLIOTEKA SZKOLNA

PONIEDZIAŁEK- 10.45-11.45

WTOREK- 7.45-9.45

ŚRODA- 10.45-12.45

PIĄTEK- 8.45-9.45, 10.45-11.45

 

Wykaz Lektur Szkolnych

Klasy I – III

 • Hans Christian Andersen "Baśnie" (do wyboru)

 • Jan Brzechwa "Brzechwa dzieciom"

 • Waldemar Cichoń "Cukierku, ty łobuzie!"

 • Justyna Bednarek "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)"

 • Agnieszka Frączek "Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą"

 • Dorota Gellner "Wścibscy"

 • Julita Grodek "Mania, dziewczyna inna niż wszystkie. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie"

 • Tom Justyniarski "Psie troski, czyli o wielkiej przyjaźni na cztery łapy i dwa serca"

 • Grzegorz Kasdepke "Detektyw Pozytywka"

 • Piotr Kordyasz "Lolek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły" (fragmenty)

 • Barbara Kosmowska "Dziewczynka z parku"

 • Zofia Kossak-Szczucka "Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata"

 • Maria Krüger "Karolcia"

 • Asa Lind "Piaskowy Wilk"

 • Astrid Lindgren "Dzieci z Bullerbyn"

 • Hugh Lofting "Doktor Dolittle i jego zwierzęta"

 • Aleksandra i Daniel Mizielińscy "Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych"

 • Joanna Papuzińska "Asiunia"

 • Danuta Parlak "Kapelusz Pani Wrony"

 • Roman Pisarski "O psie, który jeździł koleją"

 • Janina Porazińska "Pamiętnik Czarnego Noska"

 • Maria Terlikowska "Drzewo do samego nieba"

 • Julian Tuwim "Wiersze dla dzieci"

 • Barbara Tylicka "O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśni i legendzie"

 • Danuta Wawiłow "Najpiękniejsze wiersze"

 • Łukasz Wierzbicki "Afryka Kazika" i "Dziadek i niedźwiadek"

Klasy VII - VIII

Charles Dickens "Opowieść wigilijna"Aleksander Fredro "Zemsta"
Jan Kochanowski – wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII i VIII
Aleksander Kamiński "Kamienie na szaniec"
Ignacy Krasicki "Żona modna"
Adam Mickiewicz – "Reduta Ordona", "Śmierć Pułkownika", "Świtezianka", "Dziady część II", wybrany utwór z cyklu "Sonety krymskie", "Pan Tadeusz" (całość)
Antoine de Saint-Exupéry "Mały Książę"
Henryk Sienkiewicz – "Quo vadis", "Latarnik"
Juliusz Słowacki "Balladyna"
Stefan Żeromski "Syzyfowe prace"
Sławomir Mrożek "Artysta"
Melchior Wańkowicz "Tędy i owędy" (wybrany reportaż, wybrane wiersze poetów wskazanych w klasach IV–VI, a ponadto Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Barańczaka, Cypriana Kamila Norwida, Bolesława Leśmiana, Mariana Hemara, Jarosława Marka Rymkiewicza, Wisławy Szymborskiej, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta oraz fraszki Jana Sztaudyngera i aforyzmy Stanisława Jerzego Leca).

 

 

 ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

1.      Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

2.      Rodzice uczniów mogą korzystać z biblioteki na miejscu.

3.      Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.

4.      Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów mają prawo wypożyczyć jednorazowo większą liczbę książek.

5.      Nauczyciele mogą wypożyczać książki na okres jednego roku.

6.      Po upływie terminu zwrotu czytelnik zobowiązany jest oddać książkę lub ją prolongować, o ile nie jest zamówiona.

7.      Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem lub zgubieniem. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

8.      W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik jest zobowiązany odkupić taką samą lub inną uzgodnioną z bibliotekarzem.

9.      Wszystkie wypożyczone zbiory powinny być zwrócone przed końcem roku.

10.  W wyjątkowych przypadkach książki mogą być wypożyczone na wakacjach.

11.  W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 

 

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

PRACA PEDAGOGICZNA

 

KSZTAŁTOWANIE ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH

 1. Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni.
 2. Udzielanie potrzebnych informacji czytelnikom.
 3. Udzielanie porad przy wyborze lektury.
 4. Prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego w porozumieniu z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
 5. Tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi.
 6. Prowadzenie statystyk wypożyczeń i obserwacji pedagogicznej o poziomie czytelnictwa w klasach.
 7. Prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa.

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZE

 1. Opieka wychowawcza nad uczniami przebywającymi na terenie biblioteki.
 2. Opieka wychowawcza nad uczniami w czasie wycieczek bibliotecznych.
 3. Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami i innymi bibliotekarzami.

 

PRACA NA RZECZ NAUCZYCIELI

 1. Udostępnianie i udzielanie informacji.
 2. Gromadzenie i popularyzowanie literatury pedagogicznej.

 


PRACE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE

 

GROMADZENIE ZBIORÓW

 1. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi aktami prawa w sprawie ewidencji i normami bibliograficznymi.
 2. Zakup nowych pozycji literatury.
 3. Uzupełnianie zbioru podręczników szkolnych.
 4. Zabezpieczanie zbiorów przed zniszczeniem.

 

EWIDENCJA ZBIORÓW

 1. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
 2. Wydruki komputerowe protokołów ubytków z ksiąg inwentarzowych.
 3. Wydruki komputerowe kart podręczników szkolnych i wykazów ćwiczeń.
 4. Wydruki komputerowe protokołów zdawczo – odbiorczych podręczników szkolnych        i protokołów pobrania z biblioteki szkolnej podręczników przez wychowawcę klasy.

 

PRACE ADMINISTRACYJNE

 1. Opracowanie Regulaminu Pracy Biblioteki Szkolnej.
 2. Sporządzanie Planu Pracy Biblioteki Szkolnej.
 3. Sporządzanie semestralnego i rocznego sprawozdania.
 4. Opracowanie Regulaminu Wypożyczeń Podręczników Szkolnych i Umowy Użyczenia.
 5. Dbanie o estetyczny wygląd biblioteki, porządek oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZAPRASZAM DO CZYTANIA!

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ RECENZJE CIEKAWYCH KSIĄŻEK

RECENZJE