DYREKCJA

Dyrektor Szkoły: p. Barbara Korotusz

Rok szkolny 2021/2022

 

Język polski    
 

 p. Ewa Grabińska-Pyrzyńska

 

Język niemiecki    
 

  p. Ireneusz Podedworny

Język angielski    
   
 

  p. Remigiusz Wójcik

p.Hanna Pokorska

 

Historia     

p. Agnieszka Przysiwek

Matematyka     
 

p. Katarzyna Kieś 

Przyroda    

  p. Agnieszka Kamusella

Biologia    

 p. Agnieszka Kamusella

Geografia    

  p. Piotr Jahn

Fizyka    

  p. Remigiusz Wójcik

Chemia    

   p. Agnieszka Kamusella

WOS    

  ----

Informatyka    

   p. Remigiusz Wójcik

Technika

  p. Anna Tobias

 Plastyka    

 p. Anna Tobias

Muzyka    

  p. Anna Tobias

Edukacja    
 wczesnoszkolna    

 

 p. Małgorzata Sobolewska

p. Małgorzata Janecka

Wychowanie    
fizyczne    


  p. Izabela Iwanejko
 

Religia    

  ks. Jan Bujak

Edukacja dla    
bezpieczeństwa   

 p. Piotr Jahn

Zajęcia korekcyjno-    
 -kompensacyjne    

  p. Barbara Korotusz

Nauczyciele    
świetlicy    

  p. Izabela Iwanejko

  p. Anna Tobias

p. Barbara Korotusz

  

Rewalidacja    

  p. Małgorzata Sobolewska

Biblioteka    

  P. Małgorzata Janecka

Pedagog         

 p. Małgorzata Wolska