HARMONOGRAM WYWIADÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

13.09- sala gimnastyczna 16.45, w klasach z wychowawcami 17.00

20.12- 16.30- klasy IV-VIII, 17.00- KLASY I-III

21.03- 16.30-KLASY IV-VIII, 17.00- KLASY I-III

09.05- 16.30-KLASY IV-VIII, 17.00- KLASY I-III