OPŁATY ZA OBIADY

 Płatne do 15 danego miesiąca na rachunek odbiorcy 95102036680000570205010295

W tytule wpisać wyżywienie za jaki miesiąc i podać imię i nazwisko dziecka.

Stawka jeden dzień obiadowy wynosi 4,00 zł.