UCZNIOWIE OTRZYMUJĄ PODRĘCZNIKI ZAKUPIONE PRZEZ SZKOŁĘ:

Podręczniki 2021/2022

PODRĘCZNIKI DO RELIGII NIE SĄ DOTOWANE - RODZICE SAMI JE ZAKUPUJĄ.

Podręczniki do katechezy na rok szkolny 2021/2022