Wyniki konkursu rowerowego ? Brawa dla uczestników. Wasze prace są rewelacyjne i mogą być inspiracją dla innych na wycieczki rowerowe . Zachęcamy do aktywności w okresie świątecznym.
Ciężko wybrać z tych prac jedna , więc ogłaszamy, że zwycięzcami konkursu są dwie osoby
Łukasz Olejnik kl. VI
Kuba Kostarczyk kl.VI
Poniżej znajdziecie ich prace.
Nagrody będą do odbioru w piątek po świętach w sekretariacie szkoły i oczywiście oceny celujące z wf już lecą do dziennika
Gratulacje!!!
Brak dostępnego opisu zdjęcia.Może być zdjęciem przedstawiającym mapa
PROJEKT - OP@LSKIE DLA PODSTAWÓWEK .
Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu OP@LSKIE DLA PODSTAWÓWEK – zdalne nauczanie zbliża! Samorząd Województwa Opolskiego przekazuje w sumie 4.957 laptopów do szkół podstawowych w całym regionie.
Nasza szkoła w ramach projektu otrzymała 6laptopów.
Cieszymy się!
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „PAMORZAD ORZAD NASZA OTRZYMAŁA Opalskie dla podstawówek zdalne nauczanie zbliża! całym województwie opolskim: 4957 laptopów 382 szkoły podstawowe 14 870 851 zł OPOLSKIE www.mapadotacji.gov.pl”
Nasi uczniowie z klasy VI w ramach zajęć plastycznych, wzięli udział w konkursie fotograficznym zatytułowanym: W Ułamku Sekundy - Żywioły. Konkurs organizowany jest przez MDK w Krakowie.
Woda, Powietrze, Ogień i Ziemia - to hasła wywoławcze stanowiące inspirację dla prac fotograficznych. Wykonane zdjęcia ukazują wrażliwość artystyczną, umiejętność obserwowania otaczającej rzeczywistości, inspirują do działań artystycznych. Autorzy zdjęć to: Jakub Urbanowski, Łukasz Olejnik, Marcel Bajkiewicz, Piotr Sofiński i Jakub Matuszkiewicz. Gratulacje za kreatywność! ?
Więcej prac uczniów na szkolnym FB.
Może być zdjęciem przedstawiającym ogień i na świeżym powietrzu
ŁUKASZ OLEJNIK ROZPRAWIŁ SIĘ Z "BYKAMI" ???
Mimo pandemii nasi uczniowie uczestniczą w wielu konkursach. Wczoraj szóstoklasiści Łukasz Olejnik i Jakub Urbanowski zmagali się z zawiłościami języka polskiego. Uczniowie wzięli udział w X Powiatowym Konkursie Ortograficznym "Mistrz ortografii" zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 1 i Starostwo Powiatowe. W wyniku zmagań Łukasz Olejnik zajął III miejsce. Serdecznie gratulujemy Łukaszowi i Kubie!!!???
Poza udziałem w konkursie Łukasz i Kuba wzięli także udział w wykładzie pani profesor Małgorzaty Iżykowskiej z Archiwum Państwowego.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:

 • ponadpodstawowych,s
 • szkół dla dorosłych,
 • placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.
 • Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

  Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

  Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

  Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

  Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Światowy Dzień Zespołu Downa to święto ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bądźmy razem w tym dniu - załóż skarpetki nie do pary i pokaż swoją solidarność z osobami z Zespołem Downa !!! Wrzuć zdjęcie pod postem ? bądźmy razem z nimi !!!!

FACEBOOK: https://www.facebook.com/zsm5kk

Rekrutacja

Zapisy do klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 odbywają się poprzez elektroniczny system rekrutacji. Rodzice mogą wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej. Zarejestrowany wniosek/zgłoszenie należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły. Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

LOGOWANIE DO ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI

http://kedzierzynkozle.podstawowe.vnabor.pl

ZASADY REKRUTACJI

HARMONOGRAM REKRUTACJI