"Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi,
Nauczyciel również czegoś się uczy"

/Paulo Coelho/

Z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej składamy serdeczne życzenia Nauczycielom oraz Pracownikom szkoły.

Życzymy przede wszystkim wytrwałości w spełnianiu  tej jednej z najważniejszych powinności – w przekazywaniu wiedzy i doświadczenia, w wychowywaniu.

Życzymy realizacji planów zawodowych, zadowolenia z wykonywanej pracy, optymizmu, uśmiechu każdego dnia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z życzeniami dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej,

Wdzięczni Uczniowie

Dołącz do akcji #jestnaswiecej

Hejterzy są w internecie najgłośniejsi, ale wcale nie jest ich najwięcej. Dołącz do akcji i udowodnij, że hejt nie jest Ci obojętny. Przeciwstaw mu się razem z nami! Nie bój się stanąć w obronie tych, którzy są atakowani w sieci. Nie reagujesz na hejt, jest Ci obojętny? Okaż solidarność z ofiarami.
Pokażmy, że #jestnaswiecej.
Fundacja Orange
Pokaż, że jesteś przeciw hejtowi w sieci.
Załóż pomarańczową sznurówkę, symbol akcji #jestnaswiecej

Więcej na temat akcji : https://jestnaswiecej.pl/
Dziś w akcji wzięły udział klasy VI i VIII - wypracowując pojęcie hejtu, szukając rozwiązań na walkę z hejtem!!!

Z okazji tego dnia niezwykłego,
Życzymy Wam chłopcy wszystkiego najlepszego,
Humoru radosnego
I aby codziennie spotkało Was coś magicznego.

Europejski Dzień Sportu Szkolnego 2020
@FundacjaV4Sport #ESSD2020 #BeActive
Wielkie święto sportu szkolnego 2020! ???⛹️‍♂️
25 września obchodzimy Europejski Dzień Sportu Szkolnego, który zamyka Europejski Tydzień Sportu obchodzony w szkołach z całej Europy i ze świata. ???
Ideą Europejskiego Dnia Sportu Szkolnego (ESSD - European School Sport Day) jest celebracja i promocja aktywności wśród uczniów, a naszym marzeniem jest by ta aktywność towarzyszyła im przez całe życie. ??

Pokazujemy, że sport jest fajny! Po prostu...

Promujemy zdrowie i budujemy dobre nawyki.

Jednoczymy i budujemy społeczność uczniowską.

FILM Z WYDARZENIA: https://www.facebook.com/537778423036888/posts/1733555950125790/

Deklaracja dostępności cyfrowej


Wstęp deklaracji

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: www.psp3kk.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

  1. Ignacego Mościckiego 14

47-223 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77 4812736

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-16

 

Strona internetowa szkoły jest w dużym stopniu zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wynik testu dostępności naszej strony w/g TingTun Checker wyniósł 90,15 % / z dn. 29.12.2020 r./

Link do przeprowadzonego testu: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=091de863-2d8e-4604-bd96-8d821e03c3d6

 

Pozostałe niezgodności lub wyłączenia dotyczą części z publikowanych zdjęć, które nie posiadają opisu alternatywnego; zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań; materiały nie posiadają napisów dla osób niesłyszących; filmy nie posiadają audio-deskrypcji dla osób niewidomych; niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do ich opublikowania.

 W miarę możliwości będziemy poprawiać dokumenty, żeby były dostępne cyfrowo w odpowiedniej formie, oraz dołożymy starań by nowe były przygotowane poprawnie.


Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa szkoły posiada następujące ułatwienia:

- podwyższony kontrast (czarne tło/ żółte litery, czarne tło/ białe litery, żółte tło/ czarne litery),

- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

- możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami oraz wyrazami,

- focus wokół elementów nawigacyjnych / odnośniki i przyciski posiadają wyraźne podkreślenie lub obramowanie/,

- linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie,
- linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie,
 - strona jest responsywna – sposób wyświetlania treści dostosowuje się do urządzeń,  na których jest przeglądana,
 - na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-29

Deklaracje sporządzono na podstawie analizy własnej Jednostki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Barbara Korotusz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 77 4812736

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  • Opis dostępności wejścia do budynku szkoły:

- do budynku prowadzi wejście od strony ul. Ignacego Mościckiego( wejście główne) niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

- do wejścia głównego prowadzą 4 schody.

  1. Opis dostępności korytarzy , schodów

      - korytarze w budynku umożliwiają poruszanie się osoby na wózku na parterze i I piętrze
         z wyłączeniem toalet, nie posiadają przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków
     -  schody w budynku są o szerokości  118 cm z jednostronną poręczą, umożliwiają dostęp do       klas na I piętrze.


  1. W budynku nie ma windy ani schodołazu. Nie występują dostosowania w postaci:

1)  informacji głosowych;
2)  pętli indukcyjnych; 
3)  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące;
4)  platform;
5)  oznaczeń w alfabecie braille’a
6)  dotykowego systemu naprowadzania dla osób słabowidzących lub niewidomych;
7)  druku powiększonego dla osób słabowidzących.

 

  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:  

1) osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania pojazdu na 1 wybrukowanym
 miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym w pobliżu budynku;
 2)  4 miejsca postojowe usytuowane są w odległości ok. 50 m od  głównego wejścia do budynku
 ( na parkingu);

 

  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

    Nie ma ograniczeń do wstępu dla osoby z psem asystującym.

 

  1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

    Brak tłumacza języka migowego.

                                      

 

W dniu dzisiejszym uczniowie naszej szkoły wzięli udział w biegu Gaz System na 5 . Serdecznie wszystkim gratulujemy ukończonych biegów !!!
Klasa II
Hania Antosiak
Klasa IV
Sandra Psota
Adam Urbanowski
Klasa VI
Emilka Kolanko
Kuba Urbanowski
Piotruś Sofiński
Łukasz Olejnik

Klasa VI lekcja WF na rowerach ...pogoda dopisala, humory także, a nad formą musimy popracować:-)

Dziś uczniowie naszej szkoły Vanessa Kapica z klasy 8 i Łukasz Olejnik z klasy 6 wzięli udział w Narodowym Czytaniu "Balladyny" Juliusza Słowackiego. Akcja miała miejsce na kozielskim rynku, a jej organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE Z RODZICAMI W DNIU 16.09.2020

GODZINA 16.30

KLASA VIII- SALA NR 7 - WEJŚCIE OD STRONY BOISKA

KLASA VI- SALA NR 18- WEJŚCIE GŁÓWNE

KLASA IV- SALA NR 20- WEJŚCIE GŁÓWNE

KLASA II- SALA NR 14- WEJŚCIE GŁÓWNE

Wszystkich obowiązuje zachowanie dystansu podczas wchodzenia do szkoły, obowiązkowa dezynfekcja po wejściu i zalecamy uczniom przyjście w maseczkach.

 

Plan lekcji wszystkich klas będzie umieszczony na stronie najpóźniej w poniedziałek.

 

Wszystkie informacje dla rodziców będą przekazywane przez wychowawców poprzez dziennik elektroniczny, który ruszy 1 września br.

 

Zasady bezpieczeństwa w SP-3 od 1 września 2020 r.

http://www.psp3kk.pl/index.php/procedury-covid

W razie wątpliwości i pytań prosimy je kierować na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021

                          Szanowni Rodzice,

 

Można już dokonywać zapisów dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021. Wniosek o przyjęcie można pobrać  ze strony internetowej szkoły www.psp3kk.pl

 z zakładki dokumenty do pobrania wypełnić i wysłać skan/zdjęcie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

 

                                                  OBIADY

Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 3,60 zł. Obiady będą wydawane uczniom wyłącznie na terenie jadalni. Karta zgłoszenia ucznia do stołówki szkolnej znajduje się na stronie internetowej szkoły w dokumentach do pobrania. Należy wypełnić i wysłać skan/zdjęcie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły.