Zakra Cleaner

Rekrutacja

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Zapisy do klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 odbywają się poprzez elektroniczny system rekrutacji. Rodzice mogą wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej. Zarejestrowany wniosek/zgłoszenie należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do szkół podstawowych dostępne
są poniżej:
Zarządzenie Prezydenta Miasta

LOGOWANIE DO ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI
http://kedzierzynkozle.podstawowe.vnabor.pl

Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego
INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO

Skip to content